Donateur.

Bij de automatische incasso voor de jaardonatie 2022 is de tekstregel: “Jaardonatie 2022, hartelijk dank” tot onze grote spijt weggevallen.
Onze excuses voor dit ongemak.


U bent nog geen donateur van Stichting BiM, maar wilt dit wel graag worden?

Download dan ons BiM donateursformulier, print het uit, vul het in en verzend deze naar:

Stichting BiM
p/a Eekvenne 53
7244 AM BARCHEM

U kunt het doel van Stichting BiM, het in standhouden van de Barchkerk, het oorlogsmonument in de kerktuin en de verzetsbank voor het kerkgebouw, ook financieel steunen door een gift over te maken naar bankrekening NL64 RABO 0166 1983 15 (zie overige bankgegevens hieronder).

IBAN: NL64RABO0166198315
BIC: RABONL2U
Banknaam: RABOBANK GROEP

DONATEURSACTIE

Begin mei 2022 heeft u als het goed is ook bericht in de brievenbus gekregen van onze donateursactie.

Zoals u misschien weet is Stichting de Barchkerk in het Midden (BiM) sinds 2012 actief.
BiM probeert door het organiseren van kleinschalige culturele evenementen fondsen te werven om het langlopende onderhoudsplan van de buitenkant van het kerkgebouw te financieren, en ook het onderhoud van de verzetsbank en het monument.
Sinds de oprichting hebben, op uitnodiging van BiM, al allerlei artiesten mooie voorstellingen verzorgd in de Barchkerk, zowel muzikaal als niet-muzikaal.

Daarnaast organiseert BiM ook nog andere leuke activiteiten in de Barchkerk, zoals de BarchemBios en in 2019 voor het eerst ook een kunstfair, waarbij lokale kunstenaars wat van hun werk lieten zien door middel van een gezamenlijke expositie.
Het bestuur van BiM – zowel kerkelijk als niet-kerkelijk betrokken – doet dus wat het kan, maar helaas zijn de opbrengsten van de culturele evenementen alleen niet voldoende om de bovenstaande doelstellingen van de stichting te realiseren. Daarvoor is ook uw hulp nodig.

Vul daarom het machtigingsformulier in en stop het in de bijgevoegde envelop. De vrijwilliger die deze brief met machtigingsformulier bezorgd heeft, komt de envelop in week 20 (de week van maandag 16 mei) ook weer ophalen.
Mochten de vrijwilliger en u elkaar nou niet treffen, wilt u dan een foto van het ingevulde formulier sturen naar: secretaris@stichtingbim.com.

Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet, het bestuur van BiM, bestaande uit:
Jan Leijenhorst, voorzitter
Annemarie Timmer Arends, secretaris
Anneke Hummelink, penningmeester