ANBI-gegevens

Stichting De Barchkerk in het Midden (Stichting BiM) is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met de toevoeging cultuur. Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen van toepassing zijn. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting BiM, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/Fiscaal nummer 850952736
Contactgegevens Klik hier voor contactinformatie
Bestuur Jan Leijenhorst, voorzitter
Annemarie Timmer Arends, secretaris
Anneke Hummelink-Bos, penningmeester
Beleidsplan U kunt het Beleidsplan van Stichting BiM hier downloaden
Beloningsbeleid De stichting mag geen uitkeringen doen aan een bestuurder. Kosten die bestuurders maken in de uitoefening van hun functie worden door de stichting vergoed.
Doelstelling Het behouden en stimuleren van cultuur in Barchem en omgeving door het organiseren van culturele activiteiten en het in standhouden van historische gebouwen en monumenten, waaronder het in standhouden  van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Barchem, het oorlogsmonument ontworpen door Pieter Starreveld staande voor voornoemd kerkgebouw en de stenen bank op de hoek van de Lochemseweg, Borculoseweg en Ruurloseweg in Barchem.
Verslag van de uitgeoefende
activiteiten
U kunt hier de jaarverslagen van 20132014201520162017, 2018 en 2019-2020-2021 (gecombineerd) 2022 downloaden door op de link te klikken
Financiële verantwoording U kunt hier de jaarrekeningen over 20132014, 20152016201720182019, 2020, 2021 en 2022 downloaden door op de link te klikken