STICHTING BIM Barchkerk in het Midden

Uitgelicht

Doelstelling van Stichting De Barchkerk in het Midden (Stichting BiM)

Stichting BiM organiseert culturele evenementen in de Barchkerk. Op deze wijze beoogt Stichting BiM mensen op een positieve manier te betrekken bij het kerkgebouw. Met uitzondering van de professionele artiesten en muzikanten wordt de gehele organisatie van de culturele evenementen verzorgd door vrijwilligers. De opbrengsten van de evenementen komen ten goede aan het in standhouden van de Barchkerk, het oorlogsmonument in de kerktuin en de verzetsbank voor het kerkgebouw.

De Belastingdienst heeft Stichting BiM aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als toevoeging ‘cultuur’. Hierdoor zijn schenkingen aan Stichting BiM niet belast met schenkbelasting. Bovendien zijn schenkingen aan Stichting BiM aftrekbaar voor de inkomstenbelasting onder dezelfde voorwaarden als andere goed doellichamen. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van ANBI’s met de toevoeging ‘cultuur’ een extra giftenaftrek, zowel voor privépersonen (factor 1,25) als bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn (factor 1,5). Privépersonen kunnen zo een gift van € 1.000 voor de inkomstenbelasting als een aftrekpost van € 1.250 opvoeren, bedrijven krijgen voor zo’n zelfde gift zelfs een aftrekpost van € 1.500 voor de vennootschapsbelasting. Aan beide regelingen zitten voorwaarden, zoals een maximumbedrag.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van giftenaftrek en/of lijfrenteschenkingen dan kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen (www.belastingdienst.nl) of contact opnemen met een van de bestuursleden van Stichting BiM.

U kunt dus het doel van Stichting BiM, het in standhouden van de Barchkerk, het oorlogsmonument in de kerktuin en de verzetsbank voor het kerkgebouw, ook financieel steunen door een gift over te maken op bankrekening NL64 RABO 0166 1983 15.